Госрегистрация юрлиц и ФЛП
Выберите вид услуг
ВАРТІСТЬ ТА СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРОСІБ ТА ФОП
Перечень документов

ЮРИДИЧНА ПОСЛУГА З ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
Перечень документов

Дана послуга НЕ ПОВ'ЯЗАНА з наданням адміністративних послуг щодо державної реєстрації юридичних осіб.

Склад послуги:

- підготовка документів необхідних для створення юридичної особи;

- підготовка документів необхідних для внесення змін до відомостей про юридичну особу;

- підготовка документів необхідних для внесення рішення про припинення юридичної особи.

 

Вартість послуг та термін їх надання:

- за надання послуги протягом 24 годин - 3000 грн з ПДВ;

- за надання послуги протягом 3-ох робочих днів - 1500 грн з ПДВ.

 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ
Перечень документов
 • Паспорт громадянина України, а іноземці надають посвідку на тимчасове чи постійне місце проживання в Україні
 • Ідентифікаційний код платника податків
 • Заява щодо обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування (за бажанням)
 • Реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість (за бажанням)
 • В разі представлення інтересів іншої особи, надається документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (оригінал довіреністі чи її нотаріально завірена копія)
 • Нотаріально посвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування (якщо заявником є фізична особа, яка не досягла 18-річного віку)
 • Можуть вимагатись і інші документи згідно Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" від 15.05.2003 
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ — ПІДПРИЄМЦЯ
Перечень документов
 • Паспорт громадянина України
 • Ідентифікаційний код платника податків
 • В разі представлення інтересів іншої особи, надається документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (оригінал довіреністі чи її нотаріально завірена копія)
 • Можуть вимагатись і інші документи згідно Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" від 15.05.2003 
ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПОМИЛКИ
Перечень документов
 • Паспорт громадянина України
 • Ідентифікаційний код платника податків
 • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (оригінал довіреністі чи її нотаріально завірена копія)
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В РЕЗУЛЬТАТІ ЇЇ РЕОРГАНІЗАЦІЇ
Перечень документов
 • Паспорт громадянина України
 • Ідентифікаційний код платника податків
 • Один примірник установчого документу юридичної особи (не подається в разі обрання модельного статуту)
 • Оригінал розподільчого балансу – у разі припинення юридичної особи в результаті поділу
 • Довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до Закону підлягають довгостроковому зберіганню
 • Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про реорганізацію юридичної особи з зазначенням списку ліквідаційної комісії та строків заявлення вимог кредиторів
 • Оригінал передавального акта – у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення, злиття або приєднання
 • Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (може заповнюватись персоналом на місці або ж надається заявником)
 • Рішення (протокол) установчих зборів юридичної особи
 • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • Можуть вимагатись і інші документи згідно Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" від 15.05.2003
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В РЕЗУЛЬТАТІ ЇЇ ЛІКВІДАЦІЇ
Перечень документов
 • Паспорт громадянина України
 • Ідентифікаційний код платника податків
 • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • Рішення учасників юридичної особи чи її відповідного органу про припинення її діяльності
 • Рішення відповідного державного органу про припинення юридичної особи
 • Документ, яким затверджено персональний склад комісії з припинення або ліквідатора
 • Можуть вимагатись і інші документи згідно Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" від 15.05.2003
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПЕРЕХОДУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ З МОДЕЛЬНОГО СТАТУТУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДСТАВІ ВЛАСНОГО УСТАНОВЧОГО ДОКУМЕНТА
Перечень документов
 • Паспорт громадянина України
 • Ідентифікаційний код платника податків
 • Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі власного установчого документа та затвердження установчого документа з нотаріально завіреними підписами
 • Установчий документ юридичної особи
 • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • Можуть вимагатись і інші документи згідно Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" від 15.05.2003
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ
Перечень документов
 • Паспорт громадянина України
 • Ідентифікаційний код платника податків 
 • Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін з нотаріально завіреними підписами
 • Установчий документ юридичної особи в новій редакції з нотаріально завіреними підписами (в разі внесення змін в такому документі)
 • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • Можуть вимагатись і інші документи згідно Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" від 15.05.2003
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Перечень документов
 • Паспорт громадянина України
 • Ідентифікаційний код платника податків
 • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (оригінал довіреністі чи її нотаріально завірена копія)
 • Статут
 • Протокол установчих зборів
 • Можуть вимагатись і інші документи згідно Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" від 15.05.2003 
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ ЗА ЇЇ РІШЕННЯМ
Перечень документов
 • Паспорт громадянина України
 • Ідентифікаційний код платника податків
 • В разі представлення інтересів іншої особи, надається документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (оригінал довіреністі чи її нотаріально завірена копія)
 • Можуть вимагатись і інші документи згідно Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" від 15.05.2003 
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПЕРЕХОДУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДСТАВІ МОДЕЛЬНОГО СТАТУТУ
Перечень документов
 • Паспорт громадянина України
 • Ідентифікаційний код платника податків
 • Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі модельного статуту з нотаріально завіреними підписами
 • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • Можуть вимагатись і інші документи згідно Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" від 15.05.2003
НАДАННЯ ВИТЯГУ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ
Перечень документов
 • Паспорт громадянина України
 • Ідентифікаційний код платника податків