Держреєстрація юросіб та ФОП
Оберіть вид послуг:
ВАРТІСТЬ ТА СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРОСІБ ТА ФОП
Перелік документів

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЕМ
Перелік документів
 • Паспорт громадянина України, а іноземці надають посвідку на тимчасове чи постійне місце проживання в Україні
 • Ідентифікаційний код платника податків
 • Заповнена заява про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця
 • Заява щодо обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування (за бажанням)
 • Реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість (за бажанням)
 • В разі представлення інтересів іншої особи, надається документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (довіреність)
 • Нотаріально посвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування (якщо заявником є фізична особа, яка не досягла 18-річного віку)
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ — ПІДПРИЄМЦЯ
Перелік документів
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ ЗА ЇЇ РІШЕННЯМ
Перелік документів
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Перелік документів
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ
Перелік документів
 • Паспорт громадянина України
 • Ідентифікаційний код платника податків 
 • Заповнена заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі
 • Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін з нотаріально завіреними підписами
 • Установчий документ юридичної особи в новій редакції з нотаріально завіреними підписами (в разі внесення змін в такому документі)
 • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (довіреність чи наказ про призначення керівником юридичної особи)
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПЕРЕХОДУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДСТАВІ МОДЕЛЬНОГО СТАТУТУ
Перелік документів
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПЕРЕХОДУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ З МОДЕЛЬНОГО СТАТУТУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДСТАВІ ВЛАСНОГО УСТАНОВЧОГО ДОКУМЕНТА
Перелік документів
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В РЕЗУЛЬТАТІ ЇЇ ЛІКВІДАЦІЇ
Перелік документів
 • Паспорт громадянина України
 • Ідентифікаційний код платника податків
 • Заповнена заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації
 • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • Рішення учасників юридичної особи чи її відповідного органу про припинення її діяльності
 • Рішення відповідного державного органу про припинення юридичної особи
 • Документ, яким затверджено персональний склад комісії з припинення або ліквідатора
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В РЕЗУЛЬТАТІ ЇЇ РЕОРГАНІЗАЦІЇ
Перелік документів
 • Паспорт громадянина України
 • Ідентифікаційний код платника податків
 • Заповнена заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації 
 • Один примірник установчого документу юридичної особи (не подається в разі обрання модельного статуту)
 • Оригінал розподільчого балансу – у разі припинення юридичної особи в результаті поділу
 • Довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до Закону підлягають довгостроковому зберіганню
 • Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про реорганізацію юридичної особи з зазначенням списку ліквідаційної комісії та строків заявлення вимог кредиторів
 • Оригінал передавального акта – у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення, злиття або приєднання
 • Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (може заповнюватись персоналом на місці або ж надається заявником)
 • Рішення (протокол) установчих зборів юридичної особи
 • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (довіреність)
НАДАННЯ ВИТЯГУ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ
Перелік документів
ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПОМИЛКИ
Перелік документів
 • Паспорт громадянина України
 • Ідентифікаційний код платника податків
 • Заява про виявлення у відомостях Єдиного державного реєстру помилки (заповнюється на місці)
 • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (довіреність)