Держреєстрація юросіб та ФОП
Оберіть вид послуг:
Вартість та строк надання послуг з державної реєстрації юросіб та ФОП
Перелік документів

 

Державна реєстрація фізичної особи-підприємцем
Перелік документів
 • Паспорт громадянина України, а іноземці надають посвідку на тимчасове чи постійне місце проживання в Україні
 • Ідентифікаційний код платника податків
 • Заповнена заява про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця
 • Заява щодо обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування (за бажанням)
 • Реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість (за бажанням)
 • В разі представлення інтересів іншої особи, надається документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (довіреність)
 • Нотаріально посвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування (якщо заявником є фізична особа, яка не досягла 18-річного віку)
Державна реєстрація змін до відомостей фізичної особи — підприємця
Перелік документів
Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням
Перелік документів
Державна реєстрація створення юридичної особи
Перелік документів
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу
Перелік документів
 • Паспорт громадянина України
 • Ідентифікаційний код платника податків 
 • Заповнена заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі
 • Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін з нотаріально завіреними підписами
 • Установчий документ юридичної особи в новій редакції з нотаріально завіреними підписами (в разі внесення змін в такому документі)
 • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (довіреність чи наказ про призначення керівником юридичної особи)
Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту
Перелік документів
Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа
Перелік документів
Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації
Перелік документів
 • Паспорт громадянина України
 • Ідентифікаційний код платника податків
 • Заповнена заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації
 • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • Рішення учасників юридичної особи чи її відповідного органу про припинення її діяльності
 • Рішення відповідного державного органу про припинення юридичної особи
 • Документ, яким затверджено персональний склад комісії з припинення або ліквідатора
Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи в результаті її реорганізації
Перелік документів
 • Паспорт громадянина України
 • Ідентифікаційний код платника податків
 • Заповнена заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації 
 • Один примірник установчого документу юридичної особи (не подається в разі обрання модельного статуту)
 • Оригінал розподільчого балансу – у разі припинення юридичної особи в результаті поділу
 • Довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до Закону підлягають довгостроковому зберіганню
 • Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про реорганізацію юридичної особи з зазначенням списку ліквідаційної комісії та строків заявлення вимог кредиторів
 • Оригінал передавального акта – у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення, злиття або приєднання
 • Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (може заповнюватись персоналом на місці або ж надається заявником)
 • Рішення (протокол) установчих зборів юридичної особи
 • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (довіреність)
Надання витягу в паперовій формі
Перелік документів
Виправлення технічної помилки
Перелік документів
 • Паспорт громадянина України
 • Ідентифікаційний код платника податків
 • Заява про виявлення у відомостях Єдиного державного реєстру помилки (заповнюється на місці)
 • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (довіреність)