Держреєстрація нерухомості
Оберіть вид послуг:
Вартість і строк надання послуг з державної реєстрації нерухомості
Перелік документів

Вартість

 

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Перелік документів
 • Паспорт громадянина України
 • Ідентифікаційний код платника податків
Державна реєстрація прав на окремий індивідуально визначений об’єкт нерухомого майна (квартира, житлове приміщення)
Перелік документів
 • Паспорт громадянина України
 • Ідентифікаційний код платника податків
 • У разі придбання майнових прав на об’єкт нерухомості документом, що підтверджує набуття у власність закріпленого за особою об’єкта будівництва, є договір купівлі-продажу майнових прав
 • У разі придбання особою безпроцентних облігацій, за якими базовим товаром є одиниця нерухомості, документами, що підтверджують набуття у власність, є договір купівлі-продажу облігацій та документ, згідно з яким здійснилося закріплення
 • У разі участі особи у фонді фінансування будівництва документом, що підтверджує набуття у власність закріпленого за особою об’єкта будівництва, є видана управителем такого фонду довідка про право довірителя на набуття у власність об’єкта інвестування
 • Документ, що підтверджує набуття у власність особою закріпленого за особою об’єкта інвестування, передбачений законодавством (інвестиційний договір, договір про пайову участь, договір купівлі-продажу майнових прав тощо)
 • Технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
 • Документ, що підтверджує набуття у власність особою закріпленого за особою об’єкта інвестування (інвестиційний договір, про пайову участь, купівлі-продажу майнових прав, довідка з кооперативу про членство та сплату внеску в повному обсязі)
Державна реєстрація прав на новозбудований об’єкт нерухомого майна
Перелік документів
 • Паспорт громадянина України
 • Ідентифікаційний код
 • договір про спільну діяльність або договір простого товариства
 • письмова заява співвласників про розподіл часток у спільній власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (довіреність)
 • відомості про кадастровий номер
 • довідка (витяг) з Реєстру адрес про присвоєння поштової адреси
 • технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
 • документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта
Державна реєстрація права власності на новосформовану земельну ділянку (виділення земельної ділянки, поділ або об’єднання)
Перелік документів
 • Документ, що посвідчує особу (паспорт)
 • рішення суду, яке набрало законної сили
 • державний акт
 • свідоцтво про право власності
 • свідоцтво про право на спадщину
 • договір дарування
 • договір купівлі-продажу
 • правовстановлюючий документ на земельну ділянку
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • витяг з Державного земельного кадастру
 • рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про затвердження документації із землеустрою
Державна реєстрація іншого похідного речового права
Перелік документів
 • Документ, що посвідчує особу (паспорт)
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • Витяг з Державного земельного кадастру
 • Договір на похідне речове право на земельну ділянку або органу місцевого самоврядування про поновлення або внесення змін до діючих договорів користування
Державна реєстрація права власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна (в т.ч. в результаті переведення нерухомого майн
Перелік документів
 • Документ, що посвідчує особу (паспорт)
 • Ідентифікаційний код платника податків
 • Договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, реконструкція якого здійснювалась у результаті спільної діяльності)
 • Письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у спільну часткову власність)
 • Технічний паспорт
 • Декларація чи сертифікат готовності об’єкта до експлуатації
 • Документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його реконструкції (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав)
Державна реєстрація обтяження нерухомого майна
Перелік документів
 • Документ, що посвідчує особу (паспорт)
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • Договір, укладений в порядку, визначеному законом, яким встановлюється обтяження речових прав на нерухоме майно, чи його дублікат
 • Рішення органу місцевого самоврядування про віднесення об’єктів нерухомого майна до застарілого житлового фонду
 • Документ, на якому нотаріусом вчинено напис про накладення заборони щодо відчуження нерухомого майна
 • Рішення державного виконавця щодо обтяження речових прав на нерухоме майно
 • Рішення суду щодо обтяження речових прав на нерухоме майно, що набрало законної сили
 • Документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення обтяжень речових прав на нерухоме майно
Державна реєстрація припинення обтяження нерухомого майна
Перелік документів
 • Документ, що посвідчує особу (паспорт)
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • Акт про реалізацію предмета іпотеки (протокол, свідоцтво, акт приймання-передачі)
Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна за рішенням суду
Перелік документів
 • Паспорт громадянина України
 • Ідентифікаційний код
 • Рішення суду
 • Технічний паспорт
Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок
Перелік документів
 • Документ, що посвідчує особу (паспорт)
 • Рішення суду
 • Згода подружжя.
 • Письмова згода всіх співвласників
 • Рішення органу або особи, уповноваженого установчими документами юридичної особи або законом
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • Акт приймання-передачі майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого майна (протокол, рішення загальних зборів, рішення суду)
 • Документ, що посвідчує право власності особи на майно, що передається у власність юридичної особи (крім випадку, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав)
Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність фізичним та юридичним особам, що вийшли зі складу юр
Перелік документів
 • Документ, що посвідчує особу (паспорт)
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • Рішення органу або особи, уповноваженого установчими документами такої юридичної особи або законом, про передачу майна у власність фізичній або юридичній особі, що вийшла із складу засновників (учасників) юридичної особи
 • Документ, що посвідчує право власності юридичної особи на майно, що передається у власність фізичним та юридичним особам (крім випадку, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав)
Державна реєстрація права власності на індивідуальні споруди, які закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року
Перелік документів
 • Документ, що посвідчує особу (паспорт)
 • Документ про присвоєння поштової адреси
 • Технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
 • Ідентифікаційний код платника податків
 • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (довіреність)
 • Виписка з погосподарської книги, надана виконавчим органом сільської ради (якщо такий орган не створений, - сільським головою), селищної, міської ради або відповідною архівною установою
Внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника
Перелік документів
 • Документ, що посвідчує особу (паспорт)
 • Документ, у якому виявлено технічну помилку
Державна реєстрація припинення права власності на об’єкт нерухомого майна, об’єкт незавершеного будівництва у зв’язку із його зн
Перелік документів
 • Документ, що посвідчує особу (паспорт)
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • Документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли такі документи було знищено одночасно із знищенням такого об’єкта);
 • Документ, яким підтверджується факт знищення (довідка БТІ)
Державна реєстрація припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою власника від права власності
Перелік документів
 • Документ, що посвідчує особу (паспорт)
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • Документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли такі документи було знищено одночасно із знищенням такого об’єкта)
Державна реєстрація припинення права власності на об’єкт нерухомого майна за рішенням суду
Перелік документів
 • Паспорт громадянина України
 • Ідентифікаційний код
 • Рішення суду
 • Довіреність
Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва, набутого на підставі договору
Перелік документів
 • Документ, що посвідчує особу (паспорт)
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • Відповідний договір (купівлі-продажу, договір відступлення)
Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизації
Перелік документів
 • Документ, що посвідчує особу (паспорт)
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • Технічний паспорт на об’єкт незавершеного будівництва
 • Копія наказу державного органу приватизації про прийняття рішення про приватизацію такого об’єкта
 • Копія наказу Фонду державного майна про включення об’єкта незавершеного будівництва до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації
 • Pішення суду, яке набрало законної сили
 • Витяг про реєстрацію права на ділянку
 • Договір суперфіцію
 • Договір оренди
 • Державний акт
 • Cвідоцтво про право власності
 • Свідоцтво про право на спадщину
 • Договір дарування
 • Договір купівлі-продажу
 • Документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку, під таким об’єктом
Державна реєстрація права власності у зв’язку з набуттям у власність майна юридичною особою, що є управителем фонду операцій
Перелік документів
 • Документ, що посвідчує особу (паспорт)
 • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • Затверджені правила фонду операцій з нерухомістю
 • Документ, що підтверджує набуття, зміну або припинення права на нерухоме майно (договір/ договір про інвестування)
Державна реєстрація права власності у зв’язку з набуттям у власність майна компанією з управління активами
Перелік документів
 • Документ, що посвідчує особу (паспорт)
 • Ідентифікаційний код платника податків
 • Документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його реконструкції (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав)
 • Довідка про присвоєння адреси
 • Перелік фізичних та юридичних осіб, кошти яких залучались на інвестування (фінансування) об’єкта будівництва затверджений особою, що залучала кошти фізичних та юридичних осіб, або список членів кооперативу затверджений загальними зборами кооперативу
 • Декларація чи сертифікат готовності об’єкта до експлуатації
 • Технічний паспорт
 • Документ, що підтверджує набуття у власність особою закріпленого за особою об’єкта інвестування (інвестиційний договір, про пайову участь, купівлі-продажу майнових прав, довідка з кооперативу про членство та сплату внеску в повному обсязі)
 • Свідоцтво про внесення інституту спільного інвестування до реєстру інститутів спільного інвестування
 • Регламент корпоративного інвестиційного фонду або регламент пайового інвестиційного фонду
 • Документ, що підтверджує набуття, зміну або припинення права на нерухоме майно (договір)
Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна для розміщення дипломатичних представництв, консульських установ
Перелік документів
 • Документ, що посвідчує особу (паспорт)
 • лист Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • Відповідна нота МЗС
 • Документ, що підтверджує набуття, зміну або припинення права на нерухоме майно
Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна державної власності
Перелік документів
 • Документ, що посвідчує особу (паспорт)
 • документ, що підтверджує факт відсутності перебування об’єкта нерухомого майна у державній власності, виданий Фондом державного майна чи його регіональним відділенням
 • документ, що підтверджує факт перебування об’єкта нерухомого майна у комунальній власності, виданий відповідним органом місцевого самоврядування (наприклад, рішення відповідної ради)
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо такого об’єкта
 • технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна комунальної власності
Перелік документів
 • Документ, що посвідчує особу (паспорт)
 • Документ, що підтверджує факт відсутності перебування об’єкта нерухомого майна у державній власності, виданий Фондом державного майна чи його регіональним відділенням.
 • Документ, що підтверджує факт перебування об’єкта нерухомого майна у комунальній власності, виданий відповідним органом місцевого самоврядування (наприклад, рішення відповідної ради)
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо такого об’єкта
 • Технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
Державна реєстрація відступлення прав
Перелік документів
 • Документ, що посвідчує особу (паспорт)
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • Документ, що підтверджує наявність факту згоди іпотекодержателя або контролюючого органу на відчуження або передачу на інше речове право такого майна
 • Заставна, якщо іпотечним договором передбачено її видачу, на якій виконано передавальний напис (індосамент) її власником
 • Договір про відступлення прав