Держреєстрація нерухомості
Оберіть вид послуг
НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Перелік документів
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Перелік документів
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • документ, що підтверджує факт перебування об’єкта нерухомого майна у комунальній власності, виданий відповідним органом місцевого самоврядування
 • документ, що підтверджує факт відсутності перебування об’єкта нерухомого майна у державній власності, виданий Фондом державного майна чи його регіональним відділенням
 • технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ
Перелік документів
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо такого об’єкта
 • технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ВИДІЛЕННЯМ НЕРУХОМОГО МАЙНА В НАТУРІ ВЛАСНИКАМ МАЙНОВИХ ПАЇВ ЧЛЕНІВ КСП
Перелік документів
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • свідоцтво про право власності на майновий пай члена КСП (майновий сертифікат) з відміткою підприємства правонаступника реорганізованого КСП про виділення майна в натурі, засвідченою підписом керівника такого підприємства та печаткою
 • акт приймання-передачі нерухомого майна
 • технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, УТВОРЕНЕ ШЛЯХОМ ПОДІЛУ, У т.ч. В РЕЗУЛЬТАТІ ВИДІЛЕННЯ ОКРЕМОГО ОБ'ЄКТА АБО ОБ'ЄДНАННЯ
Перелік документів
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • умови наявності технічної можливості поділу або об’єднання нерухомого майна та можливості використання такого майна як самостійного об’єкта цивільних правовідносин
 • документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його поділу або об’єднання (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав)
 • документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (крім випадків, коли об’єкт нерухомого майна створюється шляхом поділу або об’єднання без проведення будівельних робіт, що потребують отримання дозволу на їх проведення)
 • технічний паспорт на новостворений об’єкт нерухомого майна
 • документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси (крім випадків поділу або об’єднання таких об’єктів нерухомого майна, як квартира, житлове або нежитлове приміщення тощо)
 • письмова згода всіх співвласників на проведення поділу або об’єднання майна, що перебуває у спільній власності (для державної реєстрації права власності на нерухоме майно, що створюється шляхом поділу або об’єднання майна, що перебуває у спільній власності)
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПІДСТАВІ ЗАЯВИ СПАДКОЄМЦЯ
Перелік документів
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • документи, що підтверджують набуття спадкодавцем права власності на нерухоме майно
 • витяг із Спадкового реєстру про наявність заведеної спадкової справи
 • документ, що містить відомості про склад спадкоємців, виданий нотаріусом чи уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування, якими заведено відповідну спадкову справу
 • технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА
Перелік документів
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об’єктом (крім випадку, коли речове право на земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав)
 • документ, що відповідно до законодавства надає право на виконання будівельних робіт
 • технічний паспорт на об’єкт незавершеного будівництва
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У РАЗІ ВИТРЕБУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА З ЧУЖОГО НЕЗАКОННОГО ВОЛОДІННЯ НА ПІДСТАВІ РІШЕННЯ СУДУ
Перелік документів
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • документи, що підтверджують право власності на нерухоме майно належного власника
 • рішення суду, що набрало законної сили, про витребування нерухомого майна з чужого незаконного володіння
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЙОГО ЗНИЩЕННЯМ
Перелік документів
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли такі документи було знищено одночасно із знищенням такого об’єкта)
 • документ, відповідно до якого підтверджується факт знищення
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ІНДИВІДУАЛЬНІ ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЯКІ ЗАКІНЧЕНІ БУДІВНИЦТВОМ ДО 5 СЕРПНЯ 1992 РОКУ
Перелік документів
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт нерухомого майна, у тому числі рішення відповідної ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність чи відомості про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність з погосподарської книги
 • виписка з погосподарської книги, надана виконавчим органом сільської ради (якщо такий орган не створений, - сільським головою), селищної, міської ради або відповідною архівною установою
 • технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ПЕРЕДАЧЕЮ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ ФІЗИЧНИМ ТА ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ, ЩО ВИЙШЛИ ЗІ СКЛАДУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Перелік документів
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • документ, що посвідчує право власності юридичної особи на майно, що передається у власність фізичним та юридичним особам (крім випадку, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав)
 • акт приймання-передачі майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого майна (справжність підписів на акті приймання-передачі майна або іншому документі засвідчується відповідно до Закону України “Про нотаріат”)
 • рішення органу або особи, уповноважених установчими документами юридичної особи або законом, про передачу майна у власність фізичній або юридичній особі, що вийшла із складу засновників (учасників) юридичної особи
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ПЕРЕДАЧЕЮ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ЯК ВНЕСОК ДО СТАТУТНОГО ФОНДУ
Перелік документів
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • документ, що посвідчує право власності особи на майно, що передається у власність юридичної особи (крім випадку, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав)
 • акт приймання-передачі майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого майна (справжність підписів на акті приймання-передачі майна або іншому документі засвідчується відповідно до Закону України “Про нотаріат”)
 • рішення органу або особи, уповноважених установчими документами юридичної особи або законом (у разі, коли передача майна здійснюється іншою юридичною особою)
 • письмова згода всіх співвласників (у разі, коли передача здійснюється щодо майна, що перебуває у спільній власності)
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА ЗА РІШЕННЯМ СУДУ
Перелік документів
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • рішення суду, що набрало законної сили, щодо права власності на нерухоме майно
 • технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ОБТЯЖЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Перелік документів
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • рішення суду щодо обтяження речових прав на нерухоме майно, що набрало законної сили
 • документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення обтяження речового права на нерухоме майно
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА РЕКОНСТРУЙОВАНИЙ ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА (В Т.Ч. В РЕЗУЛЬТАТІ ПЕРЕВЕДЕННЯ ОБ'ЄКТА ІЗ ЖИТЛОВОГО У НЕЖИТЛОВИЙ АБО НАВПАКИ)
Перелік документів
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його реконструкції (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав)
 • документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта
 • письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у спільну часткову власність)
 • договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, реконструкція якого здійснювалась у результаті спільної діяльності)
 • технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ІНШОГО ПОХІДНОГО РЕЧОВОГО ПРАВА
Перелік документів
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення іншого речового права на нерухоме майно
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НОВОСФОРМОВАНУ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ (ВИДІЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ПОДІЛ АБО ОБ’ЄДНАННЯ)
Перелік документів
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у власність чи надання у постійне користування або про затвердження документації із землеустрою щодо формування земельної ділянки та передачу її у власність чи надання у постійне користування
 • документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку до її поділу або об’єднання (крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав)
 • витяг з Державного земельного кадастру
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ НА ОКРЕМИЙ ІНДИВІДУАЛЬНО ВИЗНАЧЕНИЙ ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА (КВАРТИРА, ЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ)
Перелік документів
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • документ, що підтверджує набуття у власність особою закріпленого за особою об’єкта інвестування, передбачений законодавством (інвестиційний договір, договір про пайову участь, договір купівлі-продажу майнових прав тощо)
 • у разі придбання майнових прав на об’єкт нерухомості документом, що підтверджує набуття у власність закріпленого за особою об’єкта будівництва, є договір купівлі-продажу майнових прав
 • у разі придбання особою безпроцентних облігацій, за якими базовим товаром є одиниця нерухомості, документами, що підтверджують набуття у власність, є договір купівлі-продажу облігацій та документ, згідно з яким здійснилося закріплення
 • у разі участі особи у фонді фінансування будівництва документом, що підтверджує набуття у власність закріпленого за особою об’єкта будівництва, є видана управителем такого фонду довідка про право довірителя на набуття у власність об’єкта інвестування
 • технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
ВАРТІСТЬ І СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ НЕРУХОМОСТІ
Перелік документів

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ПЕРЕДАЧЕЮ У ВЛАСНІСТЬ НЕРУХОМОГО МАЙНА У РЕЗУЛЬТАТІ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ АБО ВИДІЛУ З НЕЇ НОВОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Перелік документів
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • документ, що посвідчує право власності юридичної особи на майно, що передається у власність фізичним та юридичним особам (крім випадку, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав)
 • ліквідаційний баланс, затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, та письмова заява таких осіб, яким передано нерухоме майно юридичної особи, що припиняється, про розподіл між ними такого майна або рішення відповідного органу про подальше використання зазначеного майна (у разі ліквідації юридичної особи)
 • передавальний акт, затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про злиття, приєднання або перетворення юридичної особи
 • розподільний баланс, затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про поділ юридичної особи або виділ з неї нової юридичної особи (у разі поділу юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи)
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАПИСІВ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПРАВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПОМИЛКИ
Перелік документів
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • документи щодо зміни ідентифікаційних даних суб’єкта права, визначення часток у праві спільної власності чи їх зміни, зміни суб’єкта управління об’єктами державної власності, відомостей про об’єкт нерухомого майна, у тому числі зміни його технічних характеристик
 • виявлення технічної помилки в записах Державного реєстру прав чи документах, виданих за допомогою програмних засобів ведення цього реєстру
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ НА НОВОЗБУДОВАНИЙ ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Перелік документів
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта
 • документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси (документ не вимагається у разі, коли державна реєстрація права власності проводиться на індивідуальний об’єкт нерухомого майна, збудований на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі прав)
 • письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у спільну часткову власність)
 • договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, будівництво якого здійснювалось у результаті спільної діяльності)
 • технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОКРЕМО РОЗТАШОВАНЕ ІНДИВІДУАЛЬНО ВИЗНАЧЕНЕ НЕРУХОМЕ МАЙНО (ДАЧА, ГАРАЖ ТОЩО)
Перелік документів
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • довідка дачного, гаражного чи іншого кооперативу про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі
 • документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта
 • документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси
 • технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна