Землевпорядні роботи
Оберіть вид послуг:
ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЩОДО ПРИСВОЄННЯ КАДАСТРОВОГО НОМЕРУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Перелік документів
 • Документ, що посвідчує особу (паспорт)
 • Копія правовстановлюючого документа про право на земельну ділянку.
 • Згода власника земельної ділянки, а для земель державної та комунальної власності - органу, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою, на відновлення меж земельної ділянки користувачем.
 • Копія ідентифікаційного коду для фізичних осіб.
 • Посвідчена копія свідоцтва про реєстрацію
 • Копія статуту.
 • Копія свідоцтва про сплату податків.
 • Копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій для юридичних осіб.
 • Копії документів на нерухоме майно (будівлі, споруди)
 • Інші документи у разі необхідності.
ПРИВАТИЗАЦІЯ ПРИСАДИБНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ (У РАЗІ НАЯВНОСТІ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЩО НА НІЙ РОЗТАШОВАНИЙ)
Перелік документів
 
ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ (ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ)
Перелік документів
 • Документ, що посвідчує особу (паспорт)
 • Рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про інвентаризацію земель (у разі якщо інвентаризація земель проводиться щодо земель державної чи комунальної власності).
 • Правовстановлюючі документи на землі, які є об’єктом інвентаризації.
 • Копії документів, що містять вихідні дані, які будуть використані під час інвентаризації земель
 • Копія ідентифікаційного коду для фізичних осіб.
 • Посвідчена копія свідоцтва про реєстрацію
 • Посвідчена копія статуту.
 • Копія свідоцтва про сплату податків.
 • Копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій для юридичних осіб (дані замовника).
 • Інші документи за необхідності.
 • Інші документи у разі необхідності
УСУНЕННЯ НАКЛАДАННЯ МЕЖ МІЖ СУСІДНІМИ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ
Перелік документів
 
ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЩОДО ПОДІЛУ, ВИДІЛУ, ОБ’ЄДНАННЮ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Перелік документів
 • Документ, що посвідчує особу (паспорт)
 • Копія правовстановлюючого документа про право на земельну ділянку.
 • Згода власника земельної ділянки, для земель державної власності - органу, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою, на поділ чи об'єднання земельних ділянок користувачем.
 • Копія ідентифікаційного коду для фізичних осіб.
 • Посвідчена копія свідоцтва про реєстрацію.
 • Копія статуту.
 • Копія свідоцтва про сплату податків.
 • Копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій для юридичних осіб.
 • Копії документів на нерухоме майно (будівлі, споруди)
 • Інші документи у разі необхідності
ВИГОТОВЛЕННЯ ХМL ФАЙЛУ (ЗА НАЯВНОСТІ КООРДИНАТ)/ ВИНОС МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В НАТУРУ (НА МІСЦЕВІСТЬ)
Перелік документів
 • Документ, що посвідчує особу (паспорт)
 • Копія статуту (для юридичних осіб)
 • Копія ідентифікаційного номера (для фізичних осіб)
 • Копія свідоцтва (витягу) про державну реєстрацію (для юридичних осіб)
 • Нотаріально завірена копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку
ВИКОНАННЯ ТОПОГРАФІЧНОЇ ТА ГЕОДЕЗИЧНОЇ ЗЙОМКИ
Перелік документів
 • Документ, що посвідчує особу (паспорт)
 • Копія ідентифікаційного коду для фізичних осіб.
 • Посвідчена копія свідоцтва про реєстрацію юридичної особи.
 • Посвідчена копія статуту.
 • Копія свідоцтва про сплату податків.
 • Копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій для юридичних осіб (дані замовника).

 • Копія документу що підтверджує право на земельну ділянку (у разі, якщо на документі відсутній кадастровий номер, то додається витяг з ДЗК).

 • Копії документів про право на будівлі, споруди або інше майно, що розташовані на земельній ділянці (у разі наявності таких).

 • Дозвільні документи на здійснення будівництва (у разі наявності).